Akupunktur ile Felç (Hemipleji) Tedavisi

Meniere’s Disease

Felç (Hemipleji) halk arasındaki adıyla inme ;Vücudun yarım bölgesinin hareket ettirememe duruma denir. Beyin kan akımının tek taraflı bozulması sonucu oluşur. Bu durum beyin dokularını besleyen damarların tıkanması (Emboli ) veya kanaması sonucu gelişir. Aynı durum kafa içi basıncını artıran (Tümör gibi) bir durum söz konusu olduğu zamanda gelişebilir. Vücudun yarı bölgesinde bulunan el, kol, bacak ve ayaklarda güç kaybı veya hiç hareket ettirememe söz konusudur. Genellikle %80 i beyni besleyen atar damarların tıkanması sonucu gelişir.

Felç (İnme) Eşlik Eden Bulgular

  • Afazi: konuşamama, konuşulanı anlamama veya peltek ve anlamsız konuşmalar görülür
  • Mental bozukluklar gelişebilir. Çevrede olup biteni anlamama, kişileri tanımada güçlük, dikkat eksikliği, hafıza kaybı v.s.
  • Yutma güçlüğü
  • Görme bozuklukları: çift görme, bulanık görme
  • Denge bozuklukları: kalkarken dengeyi sağlayamama, yürürken çarpık yürüme v.s.
  • Duyu bozuklukları: Felçli bölgelerde dokunma, ısı ve acı duygularında azalma söz konusu olabilir

Felç (İnme) Genel Tedavileri

İlk aşamada hasta hastaneye yatırılıp felce nedenin ne olduğu bulunmaya çalışılır. Gerekli bir operasyon yapılması gerekirse yapılmalıdır. (Beyindeki anevrizmanın patlaması gibi durumlar). Operasyon yapılmayacaksa hasta ilaç tedavisine alınır. Sonrasında hasta tansiyon ve şeker seviyesinin ayarlanması gerekir. Hastaneden çıkış yapıldığı durumda ise fizik tedavi eklenir. Ayrıca fizyoterapist eşliğinde hemen her gün hareket yaptırılmalıdır.

Felç (İnme) Akupunktur ile Tedavisi

Hastaneden çıktıktan sonraki ilk 6 aylık dönemde tedaviye hemen başlanmalıdır. 6 ayı geçen vakalarda akupunkturun etkisi çok az olur. Tedavi hemen her gün veya gün aşırı olarak 10-15 seans uygulanır. Seans süresi 40-45 dakika olmalıdır. Aynı zamanda hasta ilaç ve fizyoterapiye devam etmelidir. Birinci kür bittikten sonra tedaviye haftada 2 kez 5 hafta daha devam edilir. İyileşme durumuna göre tedaviye haftada bir veya iki haftada bir kez devam edilir. Tedavi 1 yıl sürebilir. Akupunktur tedavisi kasın felcini (Kasılmış bir şekilde durmasını) azaltır. Ayrıca, iğneler kasların motor nöron plaklarına yapılmasından dolayı kasların incelmesini ve güç kaybı uğramasını önler. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir