Ozon Tedavisinin Fizyolojik Etkileri Nelerdir?

ozon-tedavisi-1

1- Ozon beyaz kan hücrelerinin üretimini kamçılar.

Bu hücreler vücudumuzu virüs, bakteri, mantar ve kanserden korur. Oksijenden yoksun kalırlarsa bu hücreler bozulurlar. İstilacıları yok etmekte başarısız olurlar hatta normal ve sağlıklı çalışan hücrelerimize bile karşı gelmeye başlarlar. (alerjik reaksiyonlar) Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar. Bu hücreler vücudumuzu virüs, bakteri, mantar ve kanserden korur.

2- Ozon interferon düzeylerinde artış sağlar.

İnterferonlar bağışıklık sisteminin değişik aşamalarında son derecede önemli rol oynayan proteinlerdir. Bağışıklık sisteminin onlar olmadan işlev görmesi düşünülemez. Bazı interferonlar virüsler tarafından enfekte edilen hücreler tarafından üretilir. Bu interferonlar sağlıklı hücreleri uyarır, uyarılan hücreler de virüslerin hücre içine girişine mani olurlar. Böylelikle virüs kendisini kopyalayamaz, üremesi durur. Diğer interferonlar ise kas hücreleri ve bağ dokusu tarafından veya akyuvarlar tarafından üretilir. Ozon gamma interferonlarının üretimini % 400-900 kat artırabilir. Bu interferon yabancı veya anormal hücreleri içine alarak öldüren fagositik akyuvarların kontrolünden sorumludur. Sentetik interferonlar B ve C tipi Kronik Hepatit tedavisinde, Papilloma virüsler tarafından oluşturulan Genital Siğil tedavisinde, Tüylü Hücreli Lösemi, Kaposi Sarkomu, Multipl Skleroz, ve Kronik Granülomatöz Hastalık tedavisinde FDA tarafından onaylanmışlardır. Ayrıca, Papilloma virüs tarafından oluşturulan Gırtlak Siğili, HIV infeksiyonu, Kronik Myeloid Lösemi, Hoçkin Dışı Lenfoma, kolon tümörleri, böbrek tümörleri, mesane kanseri, Malin Melanom, Bazal Hücreli Karsinom ve Leismaniazis tedavisinde etkinliği konusundaki klinik çalışmalar halen sürmektedir. Öte yandan, interferonun bu hastalıklarda kullanılan dozları insan vücuduna son derecede toksik iken, ozon tarafından oluşturulan interferon kan düzeyleri daima emniyetlidir.

3- Ozon Tümör Nekroz Faktörünün (TNF) üretimini uyarır.

TNF, vücutta büyüyen bir tümör olduğunda salgılanan bir maddedir. Büyüyen kitle ne kadar büyükse TNF de o kadar çok salgılanır (bir yere kadar). Bir tümör metastatik bir oluşum haline geldiğinde kanser hücreleri tümörden kopar ve kan veya lenf tarafından taşınarak başka bir yerde yuvalanır. Ancak TNF’nin orijinal tümörü baskılaması halinde bu kanser hücrelerinin şansı çok azalır.

4- Ozon İL-2 salınımını uyarır.

İnterlökin-2 bağışıklık sisteminin temel taşlarından biridir ve T-helper hücreleri tarafından üretilir. Otostimülasyon diye bilinen bir süreçte, İL-2 T-Helper hücresindeki bir reseptöre bağlanır ve onun daha çok İL-2 üretmesini sağlar. İL-2’nin başlıca görevi lenfositleri farklılaşmaya, çoğalmaya, daha çok T-helper, T-supresor, Sitotoksik-T’ler, Gecikmiş-T’ler, ve T-Bellek hücreleri üretmeye yönlendirmektir.

5- Ozon bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür.

Çoğu bakterinin metabolizması bizim hücrelerimizin metabolizmasının ancak 1:17’si kadar etkindir. Bu nedenle, bunlar tek kullanımlık antioksidan enzimleri üretemezler. Bu yüzden, yüzde ikiden daha yüksek konsantrasyonlarda ozon içeren bir ortamda son derecede az sayıda bakteri çeşidi canlı kalabilir.

6- Ozon bütün mantar çeşitlerine karşı etkindir.

Sistemik kandida infeksiyonu veya atlet ayağı gibi inatçı maya-mantar infeksiyonları ozon ile hızla iyileşir.

7- Ozon bilinen en iyi virüsiddir (virüs öldürücüsü).

Virüs yapılarına doğrudan saldırır. Virüsün ozonun oksidan etkilerine en duyarlı olan kısmı üreme yapılarıdır. Virüs bu yapılar sayesinde insan hücrelerine girer ve kendini kopyalamaya başlar. Bu yapı inaktive edildiğinde virüs artık ölü sayılır. Virüsle infekte olmuş, dolayısıyla virüsün üremesi için ona yataklık eden insan hücreleri ise ozona karşı dayanıksızlaşmışlardır. İnfeksiyonun metabolik yükünün altında bulunan hücre kendisini ozondan koruyacak ve onarımını yapacak enzimleri (antioksidanları) üretemez. Böylelikle, bir hücre içine girerek kendisini kopyalamaya başlamış virüslerin üremesi durur.

8- Ozon antineoplastiktir (anti-kanser).

Kanser hücresi gibi hızla çoğalan hücrelerin metabolizmasındaki öncelikler ozonun etkileriyle baş etmek üzere programlanmamıştır, dolayısıyla ozon böyle hücrelerin hızla büyümesini baskılar.

9- Ozon atardamarların daralmasına yol açan plakları okside eder (yakar-eritir).

Hem arterioskleroz hem de ateroskleroz plaklarını parçalar. Bu, ozonun sadece büyük damarlardaki değil, küçük damarlardaki tıkaçları da çözmeye eğilimli olduğunu gösterir ve sonuçta o damarın beslediği organın daha iyi oksijenleneceği anlamına gelir.

10- Ozon alyuvarların esnekliğini ve şekil değiştirebilme yeteneğini artırır.

Alyuvarlar mikroskop altında incelendiklerinde bir diske benzedikleri görülür. Kılcal damarlarda ise şekilden şekile girerler ve bazen yumurtamsı bir biçime bürünür, bazen bir şemsiyeye benzerler. Alyuvarların bu özellikleri akciğerlerdeki alveollerde iyi oksijenlenmenin veya dokularda damarların iyice daraldığı kılcal damar ağlarında ilerleyerek oksijeni en uzakta dokulara bırakabilmelerinin ön koşuludur. Ozon etkisi altında alyuvarlarda meydana gelen değişiklikler sonucunda alyuvarlar en ince damarlardan bile hızla ve kolaylıkla, birbirlerine yapışmadan geçebilir, akciğerlerde bolca oksijenlenebilir, en uzaktaki dokulara bile bol oksijen taşıyabilir. Ozon terapiden sonra daima kan oksijen düzeyleri yükselir ve bu yüksek düzey günler hatta haftalar boyunca devam eder.

11- Ozon sitrik asit siklusunu aktive eder.

Krebs siklusu veya TCA siklusu diye de bilinen kimyasal olaylar zinciri karbonhidratlardan (şekerden) enerji elde edilen çok önemli bir reaksiyondur. Bu reaksiyon hücre içinde, mitokondrilerde meydana gelir ve glikoz şeklinde depolanmış enerji böylelikle yakılır. Ozonun etkileri hücre enerji üretimini artırır.

12- Ozon antioksidan enzimleri daha etkin kılar.

Hücreler, koruyucu enzim üretimlerini artırarak ozonun oksidatif etkilerine karşı sağlıklı bir tepki verirler. Bu da hücre antioksidan düzeylerinin yükselmesine yol açar.

13- Ozon vücutta birikmiş petrokimyasalları yıkar.

Petrolden elde edilen kimyasallar bağışıklık sistemi üzerinde büyük yük oluşturma potansiyeline sahiptirler. Alerjileri kötüleştirebilir, hatta alerjilere neden olabilirler ve uzun vadede sağlığı bozarlar. Ozonun etkileri hücrelerin bu yükten kurtulmasını sağlar.

14- Tıbbi kullanımda ağrı kesici etkisi vardır.

15- Bağışıklık sistemini uyarır.

16- Kan yapımını ve kemik iliği çalışmasını arttırır.

17- Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır.

18- Detoks etkisi vardır.

19- Metabolizmayı hızlandırır.

20- Tiroid bezinin çalışmasını arttırır.

21- Medikal ozon kanda bulunan oksijen oranını artırır.