Ozon Tedavisi Nedir?

ozon-tedavisi

Ozon tedavisi nedir? Ozon Latince “ozeine” koklamak anlamına gelen bir kelimedir.

Ozon hâli hazırda atmosferde bulunan bir gazdır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları atmosferdeki ozon tabakasından geçerken bu gazın bir kısmını oksijen ( O 2) haline dönüştürerek dünyamıza iletir. Bizde bu hava içindeki oksijeni alarak yaşamımızı devam ettiririz.

Ozon, yaşamımızı sürdürmek için hayatımızın her anında bize gerekli olan Oksijen( O 2) molekülünün üç atomlu (O 3) halidir. Doğada, havada bulunan oksijenden çeşitli doğa olayları sonucu oluşan ozon, tıbbi kullanım için özel cihazlar yardımıyla üretilebilir.

FDA ve EPA Ozonu özellikle su da bulunan patolojik tüm mikrop, virüs ve bakteriler %99,9 oranında yok ettiğini onaylamıştır.

Almanya’da yaklaşık 8.000 doktor tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanmış ve hala uygulanmaya devam etmektedir.1980 yılından bu tarafa tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan ozon tedavileri 384,000 vaka da çok iyi sonuçlar alındığı açıklanmıştır. Kanada, İtalya, İsviçre, Rusya, İngiltere, Küba, Japonya, Avusturya, Mısır ve Meksika’da da uygulanan ozon tedavileri yüz güldürücü sonuçlar vermiştir.Avrupa’da 1856 yılından bu tarafa Ameliyathanelerin sterilizasyonu ozon gazı ile yapılmaktadır.1860 yılından bu tarafa da Almanya’daki içme sularının dezenfeksiyonu ozon la yapılmaktadır.

İlk defa Kan ozon tedavileri 1. Dünya savaşı sırasında Alman fizikçi Albert Wolff tarafında Dr. Frank Shallenberger, medikal ozonun önde gelen otoritelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dr. Shallenberger ozonun AIDS üzerinde uzun dönemde pozitif etkilerinin olabileceği hipotezini destekleyen önemli çalışmalar yapmıştır. Dr.Shallenberger, ayrıca Texas’daki Uluslararası Ozon Sempozyumunda medikal ozonun doğru kullanımı üzerine workshoplar düzenlemiştir. Hastaları majör otohemoterapi ile başarıyla tedavi etmiştir.

Tıp da kullanılan medikal ozon elektriksel aktivasyon yapan özel bir cihazla saf tıbbi oksijenden üretilir.