Akupunktur ile Boyun Ağrıları Tedavisi

Neck Pains

Columna vertebralis (omurga) servikal (boyun), torakal (göğüs), lumbar(bel) ve sakral omurlar olarak adlandırılan 4 omur tipinden oluşan bir ana sütundur. Boyun ve bel omurları yumuşak dokularla komşuluk yaparken, Göğüs bölge omurları kaburgalar tarafından desteklenir. Boyun ve bel bölgesi bu destekten yoksundur. Bu nedenle daha fazla yük biner. Ağrının özellikle boyun ve belde görülmesinin temel nedenlerinden birisi budur. 

Boyunda Oluşan Ani Gerilim Ağrıları

Boyun kasları travma(darbe) ve benzeri şiddetli uyaranlar karşısında refleks olarak kasılır. Beklenmeyen, ani bir hareket karşısında, koruyucu bir nitelik taşıyan bu kasılma oluşur ve akut boyun gerilimi dediğimiz klinik tablo ortaya çıkar.

En çok travmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Travmaya bağlı olarak boyun omurları üst üste gelir. Boyun kasları aniden gerilir. Boynun herhangi bir darbeye karşı hazırlıksız olması en büyük etkendir. Bu tip travmalara kırbaç  travma adı da verilmektedir.

1. Akut boyun geriliminin en belirgin özelliği semptomların giderek artmasıdır. Başlangıçta hasta durumunu önemsemez. Basit önlemlerle geçiştirmeye çalışır. Semptomlar 48–72 saat içerisinde belirgin hale gelir.

Boyundaki ani gerilim ağrılarında akupunktur tedavisine travmadan hemen sonra başlamak gerekir.

Boyunda Bulunan Kronik Ağrılar

Kronik boyun gerilim ağrısı boyun kaslarının kronik spazmına bağlıdır. Sekreterlerde, oturarak çalışanlarda daha sık görülür. Duruş bozukluğu, duygusal stres, şiddetli soğuk ve yorgunluk oluş sebepleri arasında sayılabilir.

Boyunda sertlik vardır. Spazmın şiddetine bağlı olarak ense kökünde ve boyunda ağrı vardır. Boyun hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır.

Akupunktur tedavisi kas spazmını çözerek ve ağrı giderici etki oluşturarak hastanın rahatlamasını sağlar. Bunun ötesinde akupunktur limbik (beyindeki bir bölge)sistem üzerinde yaratacağı düzenleyici etki ile duygusal stresi azaltarak sorunun yinelenmesini de engellemeye çalışacaktır. 

Akupunktur ile Boyun Ağrılarının Tedavisi

Akupunktur tüm bel ve boyun ağrılarında bir tedavi yöntemi olarak dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Tedavi 10–14 seans olarak gün aşırı veya her gün yaklaşık 20–30 dk uygulanır. Sonra haftada 1 sonra ayda 1 sonrada 3 ayda 1 seans olarak idame ettirilir. Ağrıya genellikle 4–5 seans sonunda cevap verirse tedaviye çok iyi cevap veriyor demektir. Bazen inatçı vakalar da olabilir sonrasında ise yılda 1 kür akupunktur devam ettirilmelidir. Başarı oranı vakaya göre farklı olmakla beraber % 60–80 civarında olumlu sonuçlar alınmıştır.