Ozon Tedavisi Uygulama Yöntemleri

ozon-tedavisi-3

Hasta ve hastalığı ozon tedavisine uygun olan hastanın tetkikleri incelektikten sonra aynı laboratuara kan verir gibi hasta yatağa uzanır. Ön kolda bulunan venöz(toplar damar) ına steril bir iğneyle girilerek kan ozon tüpüne 100-150 cc kadar alınır. Sonra hastaya, hastalığa, cinse bağlı olarak belirli ölçüde ozon
Gazı ile karıştırılır. Ozonlanmış olan kan tekrar hastaya geri verilir. Bu tamamen kapalı ve steril bir ortamda yapılır. Buna “Major Ozon” uygulaması denir. Sonrasında hastanın aynı damarından 2-4 cc kan alınarak saf medikal ozonla karıştırılıp kalça kasından hastaya tekrar enjekte edilir. Buna da “Minör Ozon” diğer anlamda Oto- hemoterapi uygulaması denir.

Seanslar duruma bağlı olarak ilk haftada 2 seans uygulanır. Bu 3 hafta boyunca böyle devam ettikten sonra haftada bir uygulanarak seans sayısı 10 a tamamlanır. Sonra idame tedavileri için 15 gün sonra daha sonra da ayda bir kez 1 yıl devam edilmesi çok uygundur.
Uygulama hastalığa bağlı olarak;
Rektal, vajinal, eklem içi olarak lokal olarak da tatbik edilebilir.
1. Lokal uygulama
2. Enteral uygulama
3. Parenteral uygulma

LOKAL UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 • Cilt, yara, trofik ülser, oral mukoza ve eksternal genital organlar üzerine uygulanır.
 • Ozon gazı veya ozonlanmış sıvı (su, yağ, antiseptikler v.s) kullanılır.
 • İrrigasyon (ozonlanmış solüsyonların pres uygulaması, gargara v.s.) basınçlı uygulaması, torbalama, negatif basınçlı-vakumlu uygulama (Cupping) veya pozitif basınçlı uygulama (torbalama) veya sauna.
 • Subkutan enjeksiyonlar,
 • İntravajinal insufilayon,
 • İntrarektal insufilasyon,
 • İntraartiküler uygulama
 • İntralezyonel(intratümöral v.b.) uygulama
 • Timpanik membran üzerine(orta kulak iltihabı)
 • İntraplevral ve intraperitoneal uygulama (peritonitlerde
 • Balneoterapi

BALNEOTERAPİ

 • Ozon balneoterapi ülkemizde çok yaygın değildir, çünkü ozonlu sudan buharlarşan gaz şeklindeki ozonun solunmasını önlemek için pahalı özel donanım gerekmektedir
 • Plastik torbalar kullanıyoruz. Torba 30°C’de 5-8 litre distile veya maden suyu ile doldurulur. Hasta ekstremite bu torba içine yerleştirilir ve özel bir bandaj ile kapatılır. 10000 mcg/l konsantrasyonunda ozon, torbanın tabanına yerleştirilmiş bir sonda ile su içine verilir (suyun ozonlanması 1,5-0,5 l/dk akımı hızında gerçekleşir). Bir ucu destrüktere bağlanmış bir sondanın diğer ucu torba içine yerleştirilerek rezidüel ozonun alınması sağlanır. Tedavi 20-30 dk sürer. Bu metot özellikle torbalama yöntemiyle kombine edildiği çok etkili olduğu gösterilmiştir.

TORBALAMA
Gaz ile yıkama metodu şu şekilde uygulanır:

 • Hasarlı deri bölgesi serum fizyolojik veya distile su (ozon kuru bakteriler üzerinde etkili değildir) ile nemlendirilmiş bir gazlı bez ile örtülür.
 • Ekstremite iki çıkışı olan plastik torba içine yerleştirilir.
 • Jeneratörden gelen ozon/oksijen karışımını vermek için ve Rezidüel (fazla) ozonun destrüktöre geri almak için: Torba ekstremiteye sıkıca bağlanır ve bir lastik bandaj ile sıkıca kapatılır.
 • Torba ozon/oksijen gaz karışımı ile basınç oluşturana kadar doldurulur daha sonra destrüktör bağlanarak sürekli-akım ile gaz yıkama işlemi başlatılır.
 • Plastik torbanın kullanılamadığı durumlarda, kupa veya yarım küre adı verilen, sert plastikten yapılmış, iki çıkışı olan bir cihaz kullanılır. Birinden ozon verilirken diğeri destrüktör veya vakum pompasına gider.
 • Torbalama işlemi yapılacak olan bölge ozonlu su ile yıkanır. Tek kullanımlık poşetlerin bir yerinden cihazın torbalama için olan çıkışın ucundaki conta açılıp vidalı kısım dıştan conta içten birbirine geçirilir. Bu sayede torbada ozon gazının gelmesi ve vakumlama için yer oluşmuş olur.
 • Hastanın torbalama yapılacak ekstiremitesi torba içine konup üstten turnike yardımı ile sıkıca kapatılır.
 • İstenen doz elektronik panelden ayarlanır.
 • Önce vakumlama tuşuna basılır. Cihaz yeterince negatif basınca ulaştığında otomatik olarak O3 gazını vermeye başlar. Bu esnada cihazdan hem ses hem de basınç göstergesinin bulunduğu üst panelde kırmızı ışık yanar.
 • Yeterince şişme elde edilince cihazın stop düğmesine basılır.
 • Önerilen torbalama süresi sonunda tekrar vakumlama tuşuna basılarak torbadaki gaz katalizöre gönderilir.

CUPPING
Pozitif veya negatifDüşük basınçlı uygulama

 • Cupping uygulamasında ise hem torbalama hemde Cuppingh paneli birlikte kullanılır. Cihazın sol yan kısmına Cupping için gerekli olan iki çıkış borusu takılır. Doz elektronik panelden ayarlanır. Uygulama yapılacak bölge ozonlu su ile temizlendikten sonra aparat bu bölgeye uygulanır. Önce Cupping sonra torbalamanın vakumlama tuşuna basılır. Cupping istenen bölgeye tutunduğu andan ititbaren ozonlama için torbalama panelinde bulunan O3 tuşuna basılır. Öngörülen uygulama süresi kadar cupping o bölgede tutulur. Süre sonunda stop düğmesine basılarak işlem bitirilir.
 • Capping uygulamasında ise hem torbalama hemde cappingh paneli birlikte kullanılır. Cihazın sol yan kısmına capping için gerekli olan iki çıkış borusu takılır. Doz elektronik panelden ayarlanır. Uygulama yapılacak bölge ozonlu su ile temizlendikten sonra aparat bu bölgeye uygulanır. Önce capping sonra torbalamanın vakumlama tuşuna basılır. Capping istenen bölgeye tutunduğu andan ititbaren ozonlama için torbalama panelinde bulunan O3 tuşuna basılır. Öngörülen uygulama süresi kadar cupping o bölgede tutulur. Süre sonunda stop düğmesine basılarak işlem bitirilir.

İNTRAMUSKULER

 • Intramüsküler ozon/oksijen gaz karışımı enjeksiyonu, anti-inflamatuar, analjezik ve uyarıcı etkilere sahiptir Intramüsküler enjeksiyonlar için 10-20 ml hacimde ve 10000 mcg/l’ye kadar ozon konsantrasyonlarında ozon/oksijen gaz karışımı kullanın.
 • Gaz karışımı yavaşça ve hastada herhangi bir ağrıya neden olmadan yapılır. İşlem her gün veya iki günde bir gerçekleştirilir (endikasyona göre uzun bir süreç için haftada bir kez)
   

ENTERAL UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 • Peroral ve perrektal uygulama (ozonlanmış yağ)
 • Ozonlu su içilmesi
 • Mide içine ozon gazı uygulaması
 • Rektal irrigasyon ve insufilasyon

PARENTERAL UYGULAMA

 • Major Tedavi(Autohemorherapy)-İ.V. Ekstrakorporal Tedavi
 • Minör Tedavi(İntramusküler)
 • Topikal Uygulama(Torbalama,Cupping)
 • İntrakaviter(Rektal,ve Vaginal İnsufilasyon,Mesane içi)
 • Lezyon için(İntratümöral v.s.
 • Subkutan
 • İrrigasyon(ozonlu su veya zeytinyağı ile)
 • Sauna
   

MAJÖR OTOHEMOTERAPİ
Hastanın belli bir miktarda kanının vücut dışında (ekstrakorporeal) ozon ile zenginleştirildiği ve tekrar hastanın dolaşımına verildiği bir yöntemdir.
Farklı uygulama teknikleri bulunmaktadır:

 • Hastanın kubital veninden (V1) disposable kap içine, peristaltik silindir pompa ile 100-150 ml kan alınır, burada kan ozon/oksijen (O2/O3) gaz karışımı ile zenginleştirilir, rezidüel gaz karışımı destrüktöre (D) gönderilir, elde edilen kan hastanın başka bir veninden (V2) normal bir damla seti ile intravenöz olarak geril infüze edilir (veno-venöz şant, ozon konsantrasyonu 50-500 mcg/L arasında)
 • Uygulama üç yollu musluk aracılığıyla gerçekleştirilir, bir y olu disposable plastik/cam kaba bağlanır, ikinci uç disposable venöz katetere (intraket iğnesine olabilir Ø 1,0 – 1,2 mm), ve üçüncü uç ise şırıngaya bağlantı için kullanılır. Kabın içine 10 ml izotonik NaCl solüsyonu içinde çözünmüş 750 I.U. heparin eklenir, 100 ml ozon-oksijen gaz karışımı eklenir, kan enjeksiyonu bitmeden önce aynı miktarda antikoagülan eklenir ve daha sonra 20 ml şırınga ile (5x 20 ml) hastanın venöz kanından 100 ml antikoagülan ve ozon-oksijen gaz karışımı ile kabın içine konulur, kanın rengi açık kırmızı olana kadar dikkatlice karıştırılır. Ozonlanan kan hastanın dolaşımına intravenöz yoldan, aynı şırıngayı kullanarak üçlü musluk sistemi ile veya normal serum setinden damlama yoluyla geri verilebilir. Ozon konsantrasyonunun 100 ile 5000 mcg/L arasında olması tavsiye edilir. Yukarıda bahsedilen işlem sürekli akım yolu ile gerçekleştirilebilir ve birkaç döngüden oluşur (10’a kadar), her döngüde 100 ml kan ozonlanır, bu nedenle esktrakorporeal sürekli akım kan tedavisi olarak adlandırılır ve 50-100 mcg/L gibi düşük ozon konsantrasyonları kullanılır.

Tranfüzyon setinin hazırlanması:

 • VAKUMLU ŞİŞE İLE: Vakumlu şişeye plastik askı takılır. Kan transfüzyon seti klempi kapatılarak şişenin büyük yuvarlak işareti olan yere takılır. Setin ucuna steril iğne ucu geçirilir.10 ml. Nasitrat iğne ucundan klemp açılarak şişe içine doldurulur. Bu sayede transfüzyon setide sitratla yıkanmış olur.Klemp kapatılır.Perfüzyon setinin bir ucu cihazın bakteri filtresinin üzerine takılır. Diğer uç vakumlu şişenin artı işaretli yerine geçirilir.Bu set cihazdan şişe içine O3 gazının dolmasını ve fazlanın geri alımını sağlar.Şişe askıya ters çevrilerek alınır. İstenen konsantrasyon cihazın dozaj panalinden ayarlanır. Vakumlama tuşuna basılır. Hastadan damar yolu turnike ve beyaz kelebek yardımı ile yapılır. Transfüzyon seti ile kelebeğin vidalı kısmı birleştirilir. Kelmp açılarak kanın şişeye dolması sağlanır. 100-150 cc kan alındıktan sonra hastanın kolundaki turnike açılır. O3 tuşuna basılır. Cihazdan duyulan sesle birlikte O3 gazı şişeye dolmaya başlar. Bu esnada kan gazın basıncıyla aşağı doğru iner. Bu inmebaşladığı anda tranfüzyon setini klempi kapatılır. Şişe ele alınarak sağa sola sallanır. İki dakika boyunca karıştırma işlemine devam edilir.Şişe tekrar askıya asılarak klemp yavaşça açılır. Kanın gidişi kontrol edilir.
 • KAN TORBASI İLE: Kan torbası ile yapılan MAH yönteminde bir kan torbası,ts ve bir beyaz kelebek kullanılmaktadır.Hazırlık aşamasında ilk yapılması gereken kan torbasının üzerindeki transfüzyon seti bağlanarak uç kısımdan kesilir.torbanın üst kısmında bulunan iki kulakçık koparılır.Daha sonra TS’i bu kulakçıkların birine takılıp, torbanın içinde bulunan sitrat 10ml.kalana kadar akıtılır, klemp kapatılır. Bu sayede TS’de sitratlanmış olur.hazırlanan kan torbası serum askısının alt kısmına flaster yardımı ile tutturulur.Hastanın koluna turnike takılkır ve damar yolu açılır.Kelebeğin alt ucu ile TS birbirine takılır ve klemp açılarak 100-150 cc. Kadar kanın torbaya dolumu sağlanır.Torbanın diğer giriş kısmına pembe bir iğne ucu takılır.turnike açılır. İstenen doz konsantrasyonu panelden ayarlanır. Janet şrınga yardımı ile alınan kan kadar gaz şırıngaya doldurulur. Torbaya taktığımıız iğne ucu aracılığı ile gaz torbaya enjekte edilip o kısım klemp ile kapatılır. TS’nin klempide kapatılarak kan akımı durdurulur yada en azından yarıya indirilir.1 dakika kadar kan ile gazın karışımınjı sağlamak için torba çalkalanır.Hemoliz olmamasına dikkat edilir.Torba serum askısına takılarak klemp açılır ve kanın hastaya infüzyonu sağlanır.Torba setteki kanaın tamamı hastaya infüze edildikten sonra kelebek çekilerek tedavi tamamlanmış olur.
   

SERUM FİZYOLOJİK OZONLAMA
Drop by drop saline infusion

 • Ozonlu serum fizyolojik, 200, 250 veya 450 ml steril fizyolojik %0,9 sodyum klorür solüsyon (serum fizyolojik) bulunan standart bir cam şişe (veya ozona dayanıklı plastik kap) içine ozon/oksijen karışımının doygunluk düzeyinde verilmesi şeklinde edle edilir ve daha sonra hastaya damla damla intravenöz yoldan infüze edilir.Serum fizyolojik cam şişe içinde ise intravenöz infüzyon için serum fizyolojik ozonlanmasıOzonlu serum fizyolojiğin intravenöz infüzyonu 3 iğne ile yapılır bu yüzden de “üç iğne metodu” adı verilir: birinci iğne ozon jeneratöründen gelen ozon/oksijen gaz karışımının serum fizyolojik bulunan şişeye vermek için, ikinci iğne şişeden rezidüel ozonun destrüktere alınması için, ortadaki iğne ise ozonlu serum fizyolojiğin hastaya damla infüzyon şeklinde intravenöz vermek için tek kullanımlık infüzyon setinin iğnesidir.
  Bu uygulamanın iki şekli vardır:
 • Uygulamadan önce serumu 10 dk ozonlayın ve ozonlamayı durdurmadan damla damla intravenöz infüzyonu 70-90 damla/dk (3-4,5 ml/dk) hızında başlatın. Şişenin içinde 40-60 ml infüzyon solüsyonu kalana kadar (ozon transfer iğnesinin ­5-7 mm üstü) ozonlamayı devam ettirin.
 • Not: Ozon transfer iğnesi ile infüzyon iğnesi arasında mesafe olmalı ve üstünde lokalize olmalıdır.
 • Önce serumu tam olarak ozonlayın ve daha sonra hastaya intravenöz damla damla infüzyon ile uygulayın. Ozonun serum içindeki yarılanma ömrünün 30 dk olduğunu unutmayın; bu nedenle ozonlama için kullanılan ozon konsantrasyonu %50 artırılmalıdır. Serum fizyolojiğin ozonlama süresi 15-20 dakikadır. Ozonlu solüsyon ozonlamadan hemen sonra hastaya verilmelidir. İnfüzyonun hızı artırılmalıdır. Ancak şişe 400 ml serum içeriyorsa, infüzyon hızı yeterince hızlı olmaz, serumdaki ozon konsantrasyonu işlemin sonuna kadar istenen düzeyde tutulamayabilir.
 • Bu uygulama şekli çeşitli nedenlerle ozonlama alanına nakledilemeyen hastalar için kullanılabilir.

MİNÖR OTO-HEMOTERAPİ
İki farklı şekilde uygulanabilir.
Uygulama A

 • 20 ml lik tek kullanımlık bir şırıngaya istenen ozon konsantrasyonunda, 20 ml ozon/oksijen gaz karışımı doldurulur.
 • 10 ml lik tek kullanımlık bir şırıngaya periferik venden 5-10 ml venöz kan çekilir.
 • Bir iğne aracılığıyla hastadan alınan kan ozon/oksijen gaz karışımı ile dolu şırıngaya nakledilir (gaz ile dolu şırınganın pistonu sabit tutulur).
 • Kan + ozon/oksijen karışım içeren şırınga yavaşça 10-20 sn çalkalanır.
 • 20 ml lik şırınganın iğnesi değiştirilir ve ozonla zenginleştirilmiş kan hastaya intramüsküler yoldan geri verilir.
   

Uygulama B

 • 20 ml lik tek kullanımlık şırınga gerekli ozon konsantrasyonunda 10-15ml ozon/oksijen gaz karışımı ile doldurulur.
 • Periferal venden 5 ml kan almak için medikal ozon ile doldurulmuş aynı şırınga kullanılır.
 • Elde edilen karışım 10-20 sn yavaşça çalkalanır ve intramüsküler yoldan hastaya geri verilir.
 • Minör otohemoterapi işlemi 3-5 dk içinde gerçekleştirilirse şırınga içinde kan pıhtılaşması olmaz. Kronik hastalığı olan hastalar genel olarak trombozise yatkındırlar, bu durumlarda hastadan alınan kan heparinlenmelidir

SUBKUTAN-İNTRA KUTAN UYGULAMALAR

 • Enjeksiyonlar hasarlı bölgenin etrafına, hiperemi sınırından 0,5-1 cm uzaklığa yapılır. Bu işlem tek kullanımlık şırıngaya takılan bir hipodermik iğne vasıtasıyla gerçekleştirilir.
 • Subkutanöz ozon enjeksiyonu sonucunda ozon kabarcıkları oluşur. Bu işlemin frekansı her gün veya iki günde bir olabilir. Tedavi süresi hastalığın klinik görünümüne göre değişir. İşlem ağrılıdır ancak ağrı ve yanma hissi çok çabuk yok olarak yerini uzun süreli sıcaklık hissi alır.
 • Subkutan uygulamalar arasında Ozon-Akupunktur da vardır. Ancak bu yöntem ülkemizde uygulanmamaktadır.
 • Liposuction
 • Sorunlu bölge üzerine 0,2-0,3 mm ozonlu zeytinyağı tabakası sürün ve sonra MEDOZONS-UPM ve masaj eklentisi ile problemli bölge üzerine 3-5 dk vakum masaj uygulayın.
 • Ozon jeneratörünün doldurma bölümünden “DİSPENSER” (veya MEDOZONS-SET’in çıkış valfinden), seçilen konsantrasyonda ozon/oksijen gaz karışımını steril 5 veya 10 ml’lik bir şırınga içine alın.
 • Problemli bölgeyi %96’lık etanol solüsyonu ile dezenfekte edin.
 • Ozon/oksijen gaz karışımının subkutanöz enjeksiyonu, her 1,5-2 cm problemli bölgeye, her enjeksiyonda 0,5-1 ml ozon/oksijen karışımı verilerek, “limon kabuğu” oluşana kadar gerçekleştirilir.
 • Subkutanöz ozon/oksijen gaz karışımı enjeksiyonları, doku içine tabaka tabaka nüfuz etmesini sağlayarak daha iyi dağılımının sağlanmasıyla daha iyi terapötik etki sağlanır. Enjeksiyonlar cilt yüzeyine doğru açıda yapılır. Enjeksiyon noktaları arasındaki uzaklık 1-1,5 cm, enjekte edilen ozon/oksijen karışımı enjeksiyon noktası başına 2 ml’dir. Ozon/oksijen gaz karışımının tabaka tabaka akım hızı dakikada 2 ml’dir.
 • Bir uygulamada enjekte edilebilecek maksimum ozon/oksijen karışım miktarı 100 ml dir (gaz karışımındaki ozon konsantrasyonu 2500 mcg/L’ye kadar)
 • Subkutanöz enjeksiyonlar için tavsiye edilen ozon konsantrasyonu 1300 mcg/L dir.
 • Subkutanöz enjeksiyon formunda bir uygulama yapılan problemli bölge vücudun %2-3’ünü kaplar.
 • Her uygulamanın ortalama süresi 40-50 dk. dır.
 • Eğer sabit akım hızına sahip, özel olarak tasarlanmış cihaz “MEDOZONS-COSMETICS” varsa enjeksiyonlar bu cihazdan direk olarak özel eklentilerle yapılabilir.
 • Problemli bölgeye subkutanöz enjeksiyonlardan sonra 0,2-0,3 mm kalınlıkta ozonlu zeytin yağı sürülerek, enjekte edilen ozon/oksijen karışımının iyice dağılması için MEDOZONS-UMP ve masaj eklentisi ile son bir vakum masaj 7-10 dk uygulanır.
 • Subkutanöz enjeksiyonlar iki günde bir tekrarlanır. Toplam uygulama sayısı 7’den az olmamalıdır.

INTRA-ARTİKÜLER OZON ENJEKSİYON

 • Eklem içine veya çevresine enjekte edilecek medikal ozonun dozu ve hacmi eklem büyüklüğüne ve patolojinin klinik görünümüne bağlıdır.
 • Enjeksiyon prosedüründen sonra bu bölgeye gazlı bez ile tampon uygulanmalı ve flaster ile sabitlenmelidir.
 • Enjeksiyondan sonra eklemin ağrısız bölgelerine pasif masaj uygulanır.

İNSUFFİLASYON UYGULAMALARI

 • REKTAL OZON İNSUFLASYONU: Bu işlemin tavsiye edilen süresi 10-20 sn olmalı ve çok dikkatli yapılmalıdır Yüksek hacimlerde ozon/oksijen gaz karışımı verilecekse, el yardımı ile karna masaj yapılması önerilir, böylece gaz kalın barsaklarda eşit olarak dağılır. İnsuflasyon Janet şırıngası ile veya PVC boru ile rektal katetere bağlanmış özel plastik torbalar vasıtasıylar yapılır. İşlemden önce hastaya temizleyici lavman yapılmalıdır. İşlemden sonra hasta 3-5 dakika sırtüstü uzanmalıdır.
   
 • VAJİNAL OZON İNSUFLASYONU: Vajinal insuflasyonlar için ozonlanmış serum fizyolojik kullanılır Ozonlu serum fizyolojik vajina içine disposable bir vajinal kateter yardımıyla patolojik içeriğin basınç altında yıkanması şeklinde uygulanır. Vajinal insuflasyon için ozon/oksijen gazkarışmının kullanılması da mümkündür ozon/oksijen gaz karışımı, vajina içine, vajinal Kusko spekulum üzerine bağlanmış intravajinal uç için den 0,5-1 L/dk hızında 5-10 dakika verilir aynı şekilde ozonlanmış distile su sprey halinde vajina içine verilir

OZON SAUNA

 • Hidroterapi uygulanacaksa hastaya önce uygulama yapılır.
 • Ardından istenilen buhar sıcaklığı ayarlanır.
 • İstenen sıcaklığa ulaşmış olan saunaya hasta alınır.
 • Başlama anından yaklaşık olarak 5-10 dk sonra ozonlama işlemi başlatılır.
 • Hastanın çıkışta banyo yapmaması önerilir.

OZONLU ÜRÜNLER(SU,YAĞ VE DİĞER SOLÜSYONLAR)

 • OZONLU SU: Ozonlama için distile veya iki kere distile edilmiş su kullanılması önerilir. Suyu ozonlamak için 2500-10000 mcg/l arasında ozon konsantrasyonları kullanın. 1 L suyun ozonlanması için gereken süre 20 dk dır.. Suyu ozonlamak için cam veya plastik bir kap kullanın, kapağı contalı olmalı ve kapakta ozon/oksijen karışımını vermek için özel diffüzer ve rezidüel ozonu parçalayıcıya götürecek başka bir çıkışı olmalıdır. Ozonun distile su içinde, oda ısısında ömrü yaklaşık 30 dakika olduğundan, ozonlu suyun elde edilmesinden hemen sonra kullanılması önerilir. Yeni hazırlanmış ozonlu distile su buzdolabında yaklaşık 1 saat saklanabilir. Uygulanması ve elde edilmesi kolay olduğu için ozon tedavisinin en çok uygulanan yöntemlerinden biridir.
   
 • OZONLU ZEYTİNYAĞI: Ozonlu zeytinyağı elde etmek için vidalı ve contalı kapağı olan cam veya plastik bir şişe kullanın. Kapakta ozon oksijen karışımını şişenin içine verebilmek için uygun bir düzenek bulunmalıdır. Kapağın üzerindeki diğer çıkış rezidüel ozonu parçalayıcıya göndermek için kullanılır. Zeytin yağını ozonlamak için jeneratörde ayarlanacak ozon konsantrasyonu uygulama alanına göre değişir.Bakterisidal ve fungisidal etkisi olan özellikte yağ elde etmek için ozon konsantrasyonunu 10000 mcg/L olarak ayarlayın ve 50 ml yağ için 60 dk boyunca ozonlama işlemini sürdürülür. Koyu renkli bir şişe içinde serin yerde muhafaza edildiğinde, ozonlu zeytinyağı terapötik özelliklerini 6 ay boyunca korur.
   
 • OZONLU ANTİSEPTİK SOLÜSYONLAR: Antiseptik ve rejeneratif özellikleri, biyolojik maddeler üzerine çok daha uzun süreli etki eden ozonid formasyonu sayesinde, ozonlu solüsyonlardan çok daha fazla aktiftir.
  Yara ve kavite temizliğinde, periton lavajında, dializde ve bandajlarda ozonlu antiseptik solüsyonlar:
  Antiseptik solüsyonlar yukarıda ozonlu serum fizyolojik için açıklanan yönteme göre üretilir. Ozon konsantrasyonları 2000 ile 4000 mcg/l arasında değişir. Elde edilen solüsyon etkinliğini ozonlamadan 30-40 dk sonrasına kadar korur. Bir saat sonra solüsyondaki ozon miktarı %50 oranında azalır.

INTRA-ARTERYAL AND INTRAVENÖZ OZON ENJEKSİYONLARI
 

 • Bu yöntemlerin uygulanması muhtemel komplikasyonlara neden olabileceğinden büyük beceri gerektirir.
 • Bu nedenle biz intra-arteryal ve intravenöz ozon/oksijen gaz enjeksiyonu uygulamıyoruz.

LENFOTROPİK OZON UYGULAMASI
 

 • Ozon/oksijen gaz karışımının ve ozonlu %0,9 sodyum klorür solüsyonunun lenfotropik uygulanmasıdır:
 • Tüm vakalarda, ozon/oksijen gaz karışımı 0,1-0,3 ml/dk akım hızında uygulanır.
 • İşlemden önce 2-5 ml %0,5’lik Novakain solüsyonu enjekte edilir, bu solüsyon damarların pompalama fonksiyonunu baskılar ve böylece ozonu patolojik odak bölgesinde tutar.
 • 5 dakika sonra, konnektif dokudaki majör maddenin agregasyon durumunu değiştirmek için 16-32 ünite (%0,5 Novakain solüsyonu içinde çözünmüş) lidasa uygulanır.
 • Ozonun dozu, ozon terapide genelde kabul edilenden daha düşüktür.

Kontrendikasyonlar (Uygulanmadığı durumlar)

 • Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği (Favizm,akut hemolitk anemi)
 • Kontrolsüz Hipertroidi
 • Hamilelik
 • Lösemide

Yan etkileri (Geçici olarak)

 • Baş ağrısı
 • Parmaklarda uyuşma hissi
 • Baş dönmesi