Akupunktur ile Meniere Hastalığı Tedavisi

Meniere’s Disease

Meniere hastalığı iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu sıvılardaki basınç artışının neden olduğu ve en önemli bulgusunun ataklar halinde baş dönmesi olduğu bir hastalıktır. İç kulak sıvılarındaki bu basınç artışının sebebi genellikle belli değildir. Ancak sıvı üretimi, atılımdan fazla olursa ya da sıvıların boşaldığı kanallarda tıkanıklık olursa basınç artışı gelişebilir.  Artan basınç, kulak çınlamasına, kulakta tıkanıklık hissine, işitmede azalmaya ve baş dönmesi hissine yol açar. Bu belirtilere bulantı, kusma, denge kaybı, terleme ve ishal de eşlik edebilir.

Meniere sendromu kulakta çınlama-uğultu ve dolgunluk, alçak tonları tutan başlangıçta dalgalı ancak ilerleyici nörosensorial işitme kaybı ve yaklaşık 1-2 saat süren ataklar halinde vertigo nöbetlerinin bulunduğu bir tablo halinde ortaya çıkar. Ataklar tekrarlandıkça işitme kaybı giderek sabit bir hal alır, orta-yüksek frekansları da tutar ve ilerleme gösterir. Atakların sıklığı ve süresi her hastaya göre değişir ve genellikle düzensiz bir şekil izler. Klasik seyri içinde genellikle ilk ataklar en şiddetli olandır. Zamanla atakların şiddetinde bir azalma ama sayısında bir artış izlenir.

Son zamanlarda belli alerjik reaksiyonlarında rol oynadığı düşünülmektedir. Meniere hastalığının sıklığı 100000’de 40-100 arasında değişir. Her yaşta görülebilmesine rağmen 40 yaş civarında başlaması daha sıktır. %20 civarında iki kulak birden hastalanır.

Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha yüksek oranda bulunur. Irk ve coğrafi açıdan bir özellik yoktur. Ancak kısmi bir genetik özellik nedeniyle %10-12 oranında aynı aile bireylerinde olabilmektedir. Ataklar bazen duygusal stresleri ve kadınlarda adet dönemlerini izler ve kesinlikle gebelik Meniere atakları sayısını artırmaktadır. Meniere hastalığının tüm KBB hastalıkları içinde bulunuş sıklığının % 0,5 ve denge bozukluğu tanımlayan hastalar içinde ise % 5 oranında olduğu bildirilmektedir. Genelde işitme kaybının başlangıcından 3 ila 6 ay sonra vertigo atağı ortaya çıkmaktadır. Çok nadirde olsa (%5) ani işitme kayıpları olabilir. Çok az olguda hiç baş dönmesi olmadan dalgalı işitme kaybı ya da işitme kaybı olmadan tekrarlayan baş dönmesi atakları olabilmektedir. Ancak en olağan olanı vertigo ve sağırlığın bir arada bulunduğu tiptir.

Meniere Hastalığını Tetikleyici Faktörler

  • Stres
  • Ruhsal travmalar
  • Tansiyon yükselmesi
  • Fazla tuz alımı
  • Yağlı gıdalar
  • Kafein, alkol, sigara
  • Süt ürünleri
  • Uykuda düzensizlik

Meniere Hastalığının Akupunktur ile Tedavisi

Başlangıçta 10 seanslık kür yapılır. Hasta her gün gelerek bu kürü tamamlar, bunu takiben 7 gün ara verilir, bu arayı takiben 3 hafta boyunca haftada 2 seans tedaviye devam edilir. Takip eden 3 hafta boyunca haftada bir kez seanslar devam eder. Takip eden 6 ay boyunca ister ayda bir kez, ister 3 ayda bir kez tedaviye devam edilerek tamamlanır.

Tedavide seanslar halinde vücut akupunkturu uygulanır. Her bir seans 20-30 dk sürer.