Akupunktur Etki Mekanizması (Bilimsel Temelleri)

Akupunktur Tedavisi Nasıl Uygulanır?
17 February 2018
Akupunktur Yönetmeliği (29.05.1991 Tarihli ve 20885 Sayılı)
17 February 2018

Akupunktur Etki Mekanizması (Bilimsel Temelleri)

  1. Akupunkturun ağrı kesici (Analjezik) etkisi
  2. Akupunkturun otonom sinir sistemini dengeleyici etkisi
  3. Akupunkturun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi
  4. Akupunkturun sakinleştirici etkisi
  5. Akupunkturun psikolojik etkisi

Akupunkturun Ağrı Kesici (Analjezik) Etkisi

Ağrı subjektif (kişiye özgü) bir bulgudur. Hoş olmayan bir duygu tecrübesi olup doku hasarından kaynaklanır. Akupunktur’un ağrıyı azaltmasında 3 teori ortaya atılmıştır. Akupunktur uyarımı sonrası metenkefalin ve de B endorfin (Vücudun ürettiği morfinler) seviyesi artar bu da ağrının azalması ve kişinin rahatlaması sakinleşmesi açısından önem taşır.

 Akupunkturun Otonom Sinir Sistemini Dengeleyici Etkisi

Otonom sinir sistemi iç organların çalışmalarına sürekli ve otomatik olarak kontrol eder. Sistem, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme fonksiyonlarını ayarlar ve düzenler. Otonom sinir sistemi iç organ sistemlerini vücut sıvıları içindeki su, elektrolit, asit, baz dengesini de kontrol altında tutmaktadır.

Aynı şekilde damarlar üzerinde vaso konstrüksiyon-vasodilatasyon (kasılma gevşeme) yaparak hipertansiyon tedavilerinde, gene mide aynı şekilde uyarılarak mide hareketlerinin ve asidinin azaltılması sonucu gastrit ve duadenal (On iki parmak barsağı) ülser tedavilerinde çok faydalıdır.

Akupunkturun Bağışıklık Sistemini Güçlendiri Etkisi

Akupunkturun bilimsel olarak vücut direncini artırdığı tespit edilmiştir. Örnek verirsek Mide 36 no’lu(Diz kapağının altında ve ön yüzde bulunur) nokta uyarıldığında kandaki akyuvarlar(lökosit ve lenfosit) ın arttığı aynı zamanda lökositlerin fagositoz dediğimiz bakteri ve virüsleri yok etme gücünü artırdığı tespit edilmiştir. Özellikle T lenfositlerin (Alyuvarlar) salgıladığı interferon seviyesinde belirgin bir artış bulunmuştur.

Lökosit sayısı akupunktur uygulandıktan 3 saat sonra artar ve 24 saat kanda kalır.

Dolayısıyla akupunktur, hem hücresel (fagositoz=mikrobu öldürme etkisi ), hem de antikorlar immün sistemi uyarır ve fonksiyonlarını arttırır.

Akupunkturun Sakinleştirici Etkisi

Akupunktur tedavisi süresince beyin aktivitesi değişir EEG de delta ve teta dalgaları azalırken beta dalgaları artar. Bu da kişilerin uyumasını ve stresten arınmalarını sağlar.

Sonuçta akupunkturun sedatif etkisi dolayısıyla epilepsi, ilaç bağımlılığı, fobi, anksiyete(özellikle sigara bağımlılığı tedavisinde )etkilidir.

Akupunkturun Psikolojik Etkisi

Akupunktur beyinde dopamin ve beta endorfin salgısını artırarak sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri olur. Ayrıca akupunkturun antidepresan etkisi de vardır. Bunu vücuttaki serotinin salgısını artırmakla gerçekleştirir.